Dagens inleds med en kort presentation av experterna samt de deltagande företagen. Därefter följer korta (ca 45min) möten med experter inom områdena nedan. Resultatet från varje expertmöte tas med in i nästa expertmöte. Genom att snabbt kunna få input från olika kompetenser under en och samma dag hoppas vi att er process går snabbare och effektivare. Samtliga experter har självklart undertecknat sekretessavtal.

Teknik och Design

Med experter från Altran kan ni få hjälp med att utvärdera olika tekniska lösningar och att visulisera dessa med enklare skisser/modeller.

Digitala verktyg

Topvisible hjälper er att tänka nytt kring de möjligheter som digitala verktyg ger, tex för marknadsföring, verifiering eller undersökningar

Finansiering

Almi hjälper dig att få en överblick över de finansieringsmöjligheter som finns inkl. möjlighet att söka innovationscheckar/IP-checkar som är bidrag på upp till 100 000 kr

Immaterialrätt

Är din idé möjlig att skydda? Vad bör du tänka på när det gäller varumärken, patent, designskydd? Experter från Awapatent hjälper dig framåt.