• Företaget ingår i SME-definitionen, dvs är ett fristående småföretag

• Företaget har 6-249 anställda. 

• Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 5 MSEK.

• Företaget ska ha tillväxtpotential. Företaget ska ej befinna sig på ekonomiskt obestånd.

• Man ska ha en idé som är ny för marknaden